Obsługa jednostek budżetowych

W zasięgu naszych działań wskazujemy następujący zakres pomocy prawnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • obsługa prawna w pełnym zakresie jednostek samorządu terytorialnego
  • interpretacja oraz opracowanie aktów prawa miejscowego, w tym formułowanie projektów uchwał, zarządzeń, statutów jak i regulaminów wewnętrznych,
  • opiniowanie i ekspertyzy prawne,
  • audyt decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • pomoc prawna w analizie aktualnych aktów prawnych w odniesieniu do zmian prawa w zakresie działań samorządu,
 • pomoc prawna w zakresie rozwiązań bieżących komplikacji prawnych jednostek samorządu terytorialnego, jak również innych jednostek budżetowych, na obszarze prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy,
 • pomoc w opracowaniu oraz analizie umów,
 • pomoc prawna w zakresie reprezentowania w sporach sądowych oraz administracyjnych,
 • udział w posiedzeniach organów tych jednostek.