Prawo cywilne

 • roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia
 • uczestniczenie w procesie opiniowania i negocjowania treści umów
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie za:
  • wypadki komunikacyjne,
  • naruszenie dóbr osobistych
  • od ubezpieczycieli oraz od innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania,
  • błędy lekarskie
 • prawo nieruchomości
 • zasiedzenia nieruchomości
 • uwłaszczenia nieruchomości
 • sprawy o roszczenia z umów