Prawo gospodarcze i spółek handlowych

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • zmiana umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS
  • analiza i opinia prawna dla podmiotów gospodarczych
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • obsługa prawna związana z bieżącą działalnością
  • sporządzanie pism sądowych i innych
  • przygotowanie i recenzje umów, statutów, regulaminów
  • opracowanie opinii oraz informacji w zakresie stosowania prawa
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi