Prawo karne / wykroczeń

 • interweniujemy w zakresie prawa wykonawczego
  • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odroczenie wykonania kary
 • reprezentujemy w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądami we wszystkich instancjach w postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia
 • reprezentujemy pokrzywdzonych i oskarżonych
 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
 • obrona w sprawach nieletnich