Prawo pracy

  • przygotowanie umów o pracę ,
  • recenzja umów o pracę
  • pomoc w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych
  • sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie
  • odszkodowania za wypadki przy pracy
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • umowa o zakazie konkurencji
  • przygotowanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP